• Dansk
  • English

Danmarks Arealinformation

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab ejet af staten, kommunerne og regionerne, der har til formål at understøtte digital miljøforvaltning i Danmark. Grundideen er, at stat, kommuner og regioner inddaterer, opdaterer og henter data fra de samme databaser, og at data også bliver gjort tilgængelig for virksomheder og borgere.

Det omfatter data om miljø, vand, natur, arealanvendelse og klimatilpasning. Dataene bruges på tværs af en række områder, eksempelvis når borgere henter jordforureningsattester, når kommuner udpeger sprøjtefri områder, eller når staten udarbejder vandplaner, landbrugspakker og regler for spildevand. 

Adgang
Fri adgang til Danmarks Arealinformation

Vejledning
Hent Danmarks Arealinformations vejledning

11.03.2022