• Dansk
  • English

Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Centeret publicerer bøger, rapporter, artikler og øvrige publikationer som der dog sjælden gives direkte adgang til. Centeret beskæftiger sig primært indenfor emnerne: uddannelse, udsatte unge, motivation og trivsel mm. Særligt er det at ee anlægger de unges perspektiver på det liv, de lever, og de livsvilkår, der præger ungdomslivet.

CeFU blev etableret i 2000 og drives af Foreningen Center for Ungdomsforskning, som består af en række institutioner og organisationer. Organisatorisk er centeret placeret på Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet, Campus København.

Adgang
Fri adgang til Center for Ungdomsforskning

14.03.2022