• Dansk
  • English

Center for læseforskning

Formålet med centeret er at bidrage til forskning i læring og læreprocesser med henblik på læsning. Centeret gennemfører både grundforskning og anvendt forskning i læsning og stavning og vanskeligheder med disse funktioner. Forskningen skal rette sig mod børn (fra indskolingen), unge (fra 6. klasse) og voksne,

Centeret er oprettet på en særbevilling fra Forskningsministeriet fra maj 1998 og forankret ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet.

Adgang

Fri adgang