• Dansk
  • English

Billeder

Du må gerne bruge trykte og digitale billeder i dine oplæg eller din undervisning og dit undervisningsmateriale. Det må du, fordi VIA har en aftale med VISDA (Visuelle rettigheder i Danmark).

Du må:

  • downloade billeder fra nettet uden tekst eller kopiere trykte billeder uden tekst fra bøger, artikler eller postkort til brug i præsentationer og opgaver
  • anvende disse billeder i materialer, du uploader til passwordbeskyttede systemer som for eksempel UC-Viden eller itslearning

Billeder, illustrationer eller figurer, der bruges i sammenhæng med en tekst hører under vores aftale med Copydan Tekst & Node.

Hvis du har materiale, der skal bruges uden for VIA og det indeholder billeder, så skal de enkelte billeder godkendes af kunstneren, inden de deles.

I forhold til ophavsret og plagiering er det dog vigtigt at du altid husker:

  • at kreditere ophavsmanden med en tydelig reference til, hvor billedet er taget fra eksempelvis en bog, en artikel eller en hjemmeside
  • ikke at ændre billedet, så det krænker ophavsmanden ved for eksempel at forstørre, formindske, beskære og tilføje tekst, ikoner eller lignende
  • ikke at bruge billeder, der er hentet ulovligt fra nettet eller delt uden ophavsmandens tilladelse

Du kan nemt få adgang til billeder, du må bruge:

Benyt dig af VIAs abonnement på billeddatabasen Colourbox, samt de frit tilgængelige billedsamlinger Pixabay og Unsplash. Se hvordan du må bruge billederne her: Billeder til opgaver og præsentationer

Kontakt team ophavsret for spørgsmål: bib.teamophavsret@via.dk (link sends e-mail)