• Dansk
  • English

Databaser

Abonnér på Sygepleje

Fagguide

Nurse

Fagguide sygepleje

Her finder du hjælp til systematisk litteratursøgning og kritisk læsning af tekster.

 

Statistik

Dekorativt billede

Sundhedsstatistik

Sundhedsstatistik - en guide

Logo for Ebsco

AMED

Artikeldatabase indenfor alternativ behandling incl. komplementær medicin, fysioterapi, rehabilitering, ergoterapi, palliativ pleje, fodpleje m.v.

Logo for Ebsco

APA PsycINFO

Den største ressource med peer-reviewed litteratur inden for adfærdsvidenskab og mental sundhed. Inkluderer internationalt materiale udvalgt fra tidsskrifter på en række sprog.

Resume af akademiske tidsskriftsartikler, bøger, bogkapitler og afhandlinger.

Logo for Center for Kliniske Retningslinjer

Center for Kliniske Retningslinjer (CFKR)

Samling af danske kliniske retningslinjer fra 2009-. Hertil video og powerpoints der forklarer ”Systematiske reviews – Meta-analyser”, ”Kliniske Retningslinjer – hvad, hvorfor og hvordan” og ”JBI model of evidencebased healthcare”.

Logo for Ebsco

CINAHL Complete

CINAHL Complete henvender sig til sundhedsprofessionelle samt studerende og forskere indenfor sundhedsområdet. Det er det definitive søgeværktøj, der indenfor sygepleje, ergoterapi, fysioterapi, patientpleje og sundhed i øvrigt, giver adgang til sundhedsfaglig information

Logo for Cochrane

Cochrane Library

Evidensbaserede databaser med månedsvis opdateringer, herunder The Cochrane Database of Systematic Reviews. Det er systematiske oversigter over de forsøg, som undersøger effekten af en given behandling.
Logo for Embase

Embase

Sundhedsfaglig database, som er relevant indenfor biomedicin, farmakologi, fysioterapi, ernæring og ergoterapi. En europæisk pendant til Pubmed.  

Logo for Idunn

Idunn

Nordiske videnskabelige tidsskrifter indenfor det pædagogiske, socialfaglige, samfundsfaglige og sundhedsfaglige område

Logo for Joanna Briggs Institute

Joanna Briggs Institute

Joanna Briggs Institute tilbyder en omfattende række af forsknings- og undervisningsservices for sundheds- og undervisningsorganisationer

Logo for Ebsco

MEDLINE

International biomedicinsk database fra The National Library of Medicine. Indeholder henvisninger inden for biomedicin og sundhed.

Logo for PubMed

PubMed

Medicinsk database

Dekorativt billede

Sundhedsstatistik

Sundhedsstatistik - en guide

Logo for SveMed+

SveMed+

Skandinaviske artikler m.v. indenfor det sundhedsfaglige område

Logo for Var Healthcare

VAR Healthcare

Samling af skandinaviske procedurer og viden for sundhedsprofessionelle. ”Videnstof” rummer definitioner, forekomst og konsekvenser af diverse faglige emner.
Hertil ”Evidensbasering” som rummer Referencer, Forskning & Udvikling samt Litteratursøgning for faglige emner (søgeord m.m.)

Logo for Visible Body

Visible Body

Digitalt anatomi atlas i 3D

Abonnér på Sygepleje