• Dansk
  • English

Databaser

Abonnér på Socialt arbejde og administration

Dansk og nordisk forskning

Logo for bibliotek.dk

Bibliotek.dk

National base over materialer i danske forsknings- og folkebiblioteker.

Dekorativt billede

Forskningsportal.dk

Søg efter videnskabelige artikler og ph.d. afhandlinger, der er publiceret fra danske universiteter.
Logo for Idunn

Idunn

Nordiske videnskabelige tidsskrifter indenfor det pædagogiske, socialfaglige, samfundsfaglige og sundhedsfaglige område

Logo for UC Viden

UC Viden

Professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsaktiviteter, publikationer og bachelorprojekter

International forskning

Logo for Ebsco

APA PsycINFO

Den største ressource med peer-reviewed litteratur inden for adfærdsvidenskab og mental sundhed. Inkluderer internationalt materiale udvalgt fra tidsskrifter på en række sprog.

Resume af akademiske tidsskriftsartikler, bøger, bogkapitler og afhandlinger.

Logo for JSTOR

JSTOR Archive Arts & Science lV, Vll og Xll

JSTOR er en fuldteksttidsskriftsdatabase, som består af flere pakker

Logo for Public Administration Abstracts

Public Administration Abstracts

Public Administration Abstracts indekserer bøger og artikler inden for væsentlige områder af offentlig administration

Logo for Ebsco

SocINDEX

Sociologisk forskningsdatabase

Logo for Ebsco

Women's studies international

Databasen dækker fagområdet kønsstudier (gender studies)

Lovstof m.m.

Logo for Ankestyrelsen

Ankestyrelsen

Ankestyrelsen er landet øverste klageinstans på velfærdsområdet. På hjemmesiden kan du kan læse om Ankestyrelsens afgørelser og de praksisser styrelsen fastlægger på landsplan
Logo for Det administrative bibliotek

Det Administrative Bibliotek

Det administrative bibliotek giver adgang til dansk, nordisk og international jura
Logo for Familieretshuset

Familieretshuset

Familieretshuset arbejder bl.a. med adoption, navne, separation og skilsmisse, samvær, forældremyndighed og faderskab
Logo for Folketinget

Folketinget

Hjemmesiden indeholder oplysninger om folkestyret og folketingets arbejde
Logo for folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand

Indgang til information fra Folketingets ombudsmand.
Logo for retsinformation

Retsinformation

Få adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer i statens juridiske online informationssystem.
Logo for Schultz

Schultz Lovportaler

Dækker lovstof inden for følgende områder: Administration og Økonomi, Beskæftigelse og Social og Sundhed.

Nyheds- og debatartikler

Logo for Altinget

Altinget

På Altinget.dk finder du nyheds- og baggrundsartikler, politiske analyser og portrætter, meningsmålinger, debatindlæg og klummer
Logo for Arbejderbevægelsens erhvervsråd

Arbejderbevægelsens erhvervsråd

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd udgiver analyser, debatindlæg og andre publikationer om bl.a. arbejdsmarked, uddannelse og ulighed.
Logo for CEPOS

Cepos - Center for politiske studier

Cepos er en borgerlig- liberal tænketank.

Logo for Denoffentlige.dk

Denoffentlige.dk

Hjemmesiden indeholder debatter, viden og dialoger med fokus på velfærdsstaten og den offentlige sektor i Danmark.
Logo for Infomedia

Infomedia

Artikler fra aviser, fagblade og magasiner

Logo for Mandag Morgen

Mandag morgen

Mandag Morgen er en kombination af et mediehus og en tænketank.

Partiprogrammer

Få adgang til partiprogrammer for nuværende og tidligere politiske partier i Danmark

Statistik

Logo for Ankestyrelsen

Ankestyrelsen

Ankestyrelsen er landet øverste klageinstans på velfærdsområdet. På hjemmesiden kan du kan læse om Ankestyrelsens afgørelser og de praksisser styrelsen fastlægger på landsplan
Logo for Danmarks Statistik

Danmarks statistik

Den officielle indgang til at finde statistik om Danmark og danskerne. Her er nyheder, analyser, publikationer og forhåndsdefinerede tabeller. Ved at vælge Statistikbanken kan du få vist detaljerede tabeller samt selv definere et bestemt udtræk af statistik.

Logo for De kommunale nøgletal

De kommunale nøgletal

Her kan du finde tal fra de enkelte kommuner, f.eks, om hvor mange børn eller ældre, der er i kommunen
Logo for Jobindsats.dk

Jobindsats

Jobindsats.dk gør det nemt og hurtigt at få overblik over beskæftigelsesindsatsen gennem data og rapporter fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Logo for Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen.dk

På kriminalforsorgen.dk kan du finde nyheder, statistik og nøgletal om kriminalforsorgen i Danmark.
Logo for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal fremme en effektiv arbejdsmarkedspolitik, og siden indeholder bl.a. tal og statistik på beskæftigelsesområdet.

Videncentre m.m.

Logo for Arbejderbevægelsens erhvervsråd

Arbejderbevægelsens erhvervsråd

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd udgiver analyser, debatindlæg og andre publikationer om bl.a. arbejdsmarked, uddannelse og ulighed.
Logo for CASA

CASA - Center for alternativ Samfundsforskning

CASA er et kooperativt analysebureau med 30 års erfaring i analyse- og rådgivningsarbejde.

Logo for CEFU

Center for Ungdomsforskning (CeFU)

I Center for Ungdomsforskning (CeFU) forskes der i unge, ungdom og ungdomsliv. CeFU arbejder tværfagligt, problemorienteret og praksisrelateret.

Logo for CEPOS

Cepos - Center for politiske studier

Cepos er en borgerlig- liberal tænketank.

FORSA - Forening for Forskning i Socialt arbejde

FORSA er et mødested for forskere, praktikere og undervisere med interesse for forskning og udvikling af socialt arbejde.

FOSO - Netværk for forskning i socialt arbejde

Netværk for forskning i Socialt arbejde ved Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet.

Integrationsviden.dk

En samlet indgang til at finde den nyeste viden om integration. Samlet af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Ministerier - med fokus på udvalgte ministerier

Find forskning, analyser, publikationer og statistik hos udvalgte, relevante ministerier.

Rockwool Fonden

Fondens overordnede mål er at skabe ny og uafhængig viden om og løsninger på de samfundsmæssige udfordringer til styrkelse af velfærdsstaten.

Socialbegreber.dk

Formålet med begrebsarbejdet er at skabe fælles terminologier til socialområdet.

Logo for Socialpædagogernes vidensbank

Socialpædagogernes Vidensbank

Vidensbanken indeholder en bred type viden på det socialpædagogiske område hvor studerende og undervisere, men også pårørende ville kunne finde viden om den socialpædagogiske indsats.

Logo for Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

Få adgang til bl.a. rapporter, artikler, evalueringer og inspirationsmateriale inden for områderne børn, unge og udsatte på det sociale serviceområde.

Vidensportalen på det sociale område

Her kan du finde aktuel viden om udsatte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap.

Logo for VIVE

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Find analyser, forskning og udgivelser inden for områderne børn og unge, folkeskolen, hjemløse, anbragte børn, sundhed og ældre.
Abonnér på Socialt arbejde og administration