• Dansk
  • English

Maskindirektivet

I maskindirektivet 2006/42/EC findes regelgrundlaget for de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav til maskiner på europæisk plan. På siden findes desuden vejledning i anvendelse af maskindirektivet 2006/42/EF. Vejledning er oversat til Dansk.
Det er Den Europæiske Kommission der står bag.

Adgang
Fri adgang til Maskindirektivet


Dansk standards hjemmeside over maskindirektivet, maskinstandarder & sikkerhed.

Siden giver dig overblik over hvilke standarder, der vedrører CE-mærkning og maskindirektivet og dermed hvilke grundlæggende sundheds- og sikkerhedsmæssige krav som skal til for at maskiner kan markedsføres i EU.

På siden "Maskindirektivet" finder du mere information samt link til en komplet liste over de harmoniserede standarder, som du kan benytte, hvis du vil efterleve kravene i maskindirektivet. Du kan finde relevant viden, hvis du er fabrikant, rådgiver, har købt en maskine eller arbejder som myndighed.

Det er Dansk Standard der står bag siden,


Adgang
Fri adgang til maskinstandarder

11.03.2022