• Dansk
  • English

Dansk Byggeri

På Dansk byggeriets hjemmeside findes der regler og vejledning, kurser, analyser og politik samt publikationer.

På en generalforsamlingerne den 31. august 2021 stemte medlemmerne i DI Byg og DI Dansk Byggeri ja til at oprette et nyt branchefællesskab, der kommer til at hedde DI Byggeri. Det betyder samtidigt, at DI Byg og DI Dansk Byggeri ophører som selvstændige organisationer.

Adgang
Fri adgang til Dansk byggeri
Password kræves til nogle af informationerne. Spørg på biblioteket Campus Horsens, Campus Aarhus C eller Campus Holstebro.
Downloadede dokumenter og blanketter må kun bruges i uddannelsesøjemed. De må ikke benyttes i forbindelse med byggesager

Yderligere information findes på studienet for de 3 campuslokationer:

Horsens
Aarhus C
Holstebro

11.03.2022