• Dansk
  • English

Byggedata

Hjemmesiden giver adgang til Bygningsreglementet og andre bekendtgørelser.

Der er forskellige temaer på hjemmesiden, fx:

  • BR18 Bygningsreglementet med vejledninger
  • Byggeriets aftalevilkår samt domme og afgørelser i byggeriet
  • Oversigt over eurocodes
  • Byggeskike, bygningsbevaring og byggeteknik

Derudover findes også nyheder indenfor byggebranchen
Adgang
25 samtidige bruger.
Adgang fra Campus Horsens, Campus Holstebro og Campus Aarhus C.
Fjernadgang via VPN - vejledning til VPN

11.03.2022