• Dansk
  • English

BYG-ERFA

BYG-ERFA indsamler, bearbejder og formidler byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis og forskning. Erfaringsformidlingen er især rettet til professionelle i byggeriet, såsom projekterende, rådgivende og tilsynsførende arkitekter, ingeniører, konstruktører, håndværkere, entreprenører m.fl. Formidlingen sker primært gennem erfaringsblade forfattet af eksterne eksperter. Erfaringsbladene kvalitetssikres og valideres af BYG-ERFAs teknikergruppe.

Adgang
BYG-ERFA 
Der er adgang for studerende og ansatte på Campus Horsens, Campus Holstebro og Campus Aarhus C. Vælg Wayf-login. Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til Studienet. Husk at angive hele mailadressen.

11.03.2022